Ga naar hoofdinhoud

Contact

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Refyzzius

De Dieze 24F
5684 PT Best
Nederland

T +31 (0)40 340 00 91
E info@refyzzius.nl

Cookie- en privacyverklaring

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics cookies

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Privacyverklaring ReFyzzius

Wij respecteren de privacy van uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Europese General Data Protection Regulation, stelt.

Het gebruik van persoonsgegevens door ReFyzzius

ReFyzzius verkrijgt persoonsgegevens van u als persoon, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website (aanvraag of contactformulier), email, telefoon, visitekaartje of sollicitatie. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, aan wie u toestemming heeft gegevens om uw contactgegevens aan ons door te geven.

Categorieën van persoonsgegevens:

Binnen ReFyzzius verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

  • Bedrijfsnaam;
  • Voor- en achternaam contactpersoon;
  • Aanhef;
  • Adres en woonplaats;
  • Emailadres;
  • Contactgegevens zoals algemene telefoonnummers en mobiele nummer.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld voor het onderhouden van contact, voor het uitvoeren van opdrachten en het verlenen van een goede en efficiënte dienstverlening, het beheren van het klantenbestand, het verrichten van administratieve handelingen, crediteuren en debiteurenbeheer, facturatie en innen van gelden, het nemen van eventuele incassomaatregelen, verbetering van de dienstverlening en het voeren van geschillen.

De persoonsgegevens middels de website worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor online marketingdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Wij proberen de gegevens van de website zo veel mogelijk te anonimiseren.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ReFyzzius hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
  • De uitvoering en bescherming van onze financiële belangen;
  • De verbetering van onze diensten;
  • De continuïteit in het bieden van onze diensten op langere termijn.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening wisselt ReFyzzius persoonsgegevens uit. ReFyzzius maakt voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, de leverancier van ons boekhoudpakket, de leverancier van ons CMS-systeem, een marketingbureau of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.

Wij maken met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens afspraken middels verwerkersovereenkomsten, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ReFyzzius aan een wettelijke verplichting moet voldoen. ReFyzzius zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

ReFyzzius zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ReFyzzius zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ReFyzziuspassende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf hebt, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. te wijzigen of te laten verwijderen.

Ook kunt u ReFyzzius verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

ReFyzzius

De Dieze 24F,
5684 PT Best
040-3400091
info@refyzzius.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ReFyzzius laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens van ReFyzzius en niet op verwerkingen via de websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op onze website.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze cookie-en privacyverklaring is in het kader van de AVG/GDPR-regelgeving en de Wet Bescherming Persoonsgegevens herzien op 27 november 2018

Back To Top
×Close search
Zoeken
× Hoe kan ik u helpen